Privacybeleid

De Virtual Sports Series is een idee van Hopatec sport services en Sporttijden.
Wij hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze deelnemers en hun gegevens.
Daarom hebben we dit privacy beleid samengesteld om aan te geven hoe wij met de gegevens omgaan. Uiteraard houden we ons hierbij als aan de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving.

[su_spoiler title=”Doeleinden.” style=”fancy” open=”no”]
De Virtual Sports Series zijn wedstrijden die deelnemers individueel doen. Hun resultaten delen ze met ons middels het uploaden via onze website. Deze gegevens komen binnen bij Sporttijden en deze zal deze verwerken tot een uitslag. De uitslagen zullen worden gepubliceerd op de website SportHive (eigendom van Mylaps Sports Timing) en/of de website van Hopatec zijnde Hopasports.

De website van de Virtual Sports Series is in deze alleen een informatieve website.

De inschrijvingen gebeuren via de website van Hopatec (Hopasports) of ander inschrijfpagina’s. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van deze partijen er voor te zorgen dat hun persoonsbescherming op order is.

Sporttijden is in deze de verwerker van de gegevens in de zin van de AVG.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Persoonsgegevens.” style=”fancy” open=”no”]
Op de website van de Virtual Sports Series word niet ingeschreven, dit gebeurt bij derde.
Voor deelname aan de Virtual Sports Series zijn minimale (persoons)gegevens nodig. Denk hierbij aan; naam, geboortedatum, geslacht en emailadres. Mocht het inschrijfsysteem meer gegevens vragen, is dit buiten de verantwoordelijkheid van de Virtual Sports Series om.
De Virtual Sports Series kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor het opvragen van extra (persoons)gegevens van deelnemers door deze inschrijfsystemen.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Verstrekking aan derden.” style=”fancy” open=”no”]
De Virtual Sports Series maakt gebruik van een derde partij voor de inschrijving van de deelnemers. Wij zullen deze partij nooit toestemming verlenen tot het dele van persoonsgegevens met externe partijen. Mocht de derde partij hierin overtreding gaan zullen de Virtual Sports Series hier direct melding van doen bij de betreffend instantie. Tevens zullen we onze deelnemers op de hoogte stellen van dit feit.

Het is dan aan de derde partij om dit “lek” te melden en hier de juiste maatregelen voor te treffen.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Bewaartermijnen.” style=”fancy” open=”no”]
De Virtual Sports Series slaat geen persoonsgegevens op. We beperken ons tot de informatie die nodig is om een uitslag te publiceren.

We benadrukken dat mensen bij het uploaden van hun resultaat ook een foto ter controle dienen te uploaden. Mocht deze foto persoonsgegevens bevatten kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verkregen hebben van deze informatie. De deelnemers dient hier zelf voor te zorgen dat mogelijke persoonsgegevens onzichtbaar gemaakt zijn voor hij/zij het bestand upload. Deze bestand blijven bij ons in achrief tot deze niet meer noodzakelijk zijn voor eventuele controle van de uitslag (maximaal 1 jaar).
We zullen gegevens op eerste verzoek uit onze database verwijderen als de deelnemers hiernaar vraagt. Dit heef indirect ten gevolgen dat wij de uitslag niet meer kunnen controleren en/of kunnen aanpassen. Hier dient de deelnemers uitdrukkelijk rekening mee te houden.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Cookies.” style=”fancy” open=”no”]
De Virtual Sports Series maakt alleen gebruik van zo genaamde functionele cookies op de website. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen (Google Analytics) hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Google Analytics.” style=”fancy” open=”no”]
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Beveiliging.” style=”fancy” open=”no”]
Wij doen er alles aan om de gegevens van onze deelnemers zo veilig mogelijk op te slaan. Gegevens verkregen uit het inschrijfsysteem worden nooit op de website opgeslagen. Deze staan alleen op lokale gegevensdragers.
Onze website heeft een SSL-certificaat. Dit zorgt ervoor dat gegevens die naar ons verstuurd wordt altijd beveiligd zijn tijdens de overdracht.

Voor informatie van over de beveiliging van je gegevens bij de inschrijfsystemen, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van des betreffende website.

Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij je gegeven beveiligen, of heb je het idee dat er ergens een “lek” is, neem dan direct contact met ons op via het mailadres privacy@virtualsportsseries.nl
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Rechten.” style=”fancy” open=”no”]
De Virtual Sports Series zal op eerste verzoek gegevens wijzigen en/of verwijderen. Echter zijn we hierin beperkt tot onze eigen website en/of de uitslagen.

Wil je gegeven wijzigen en/of laten verwijderen bij het inschrijfsysteem dien je direct contact met hen op te nemen. Krijg je hier geen gehoor neem dan direct contact met ons op via ons mailadres privacy@virtualsportsseries.nl. Wij zullen dan contact zoeken met het inschrijfplatform en je verzoek nogmaals bij hen neerleggen.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Websites of informatie van derden.” style=”fancy” open=”no”]
Dit privacy beleid is alleen van toepassing om onze website en diensten. De Virtual Sports Series kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het niet juist omgaan met je persoonsgegevens door derde.
Partijen waar wij mee zaken werken worden uiterst nauwkeurig uitgezocht, toch kunnen wij nooit garanderen dat deze veilig en betrouwbaar om gaan met de gegevens. Hier ben je dan helaas ook zelf voor verantwoordelijk.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wijzigingen in dit privacy beleid.” style=”fancy” open=”no”]
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig dit privacy beleid door te lezen, zo ben je altijd op de hoogt van wijzigingen.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Vragen.” style=”fancy” open=”no”]
Mocht je naar aanleiding van het doornemen van dit beleid vragen hebben. Of zijn we niet volledig geweest bij het opstellen van het beleid, neem dan graag contact op met ons via ons mailadres privacy@virtualsportsseries.nl
[/su_spoiler]


Laatste update van dit document op 28-04-2020